آشنایی با سوابق

امیر رهبری

متخصص و مدرس بازاریابی مارکتینگ

متخصص تحلیل و فرآیند سازی

مدیرعامل شرکت دانش بنیان ستارگان آینده پویا

مشاور کسب و کارهای نوپا در حوزه بازاریابی و برندینگ

فعال زیست بوم استارت آپی کشور

کارشناس تحلیل و تست نرم افزار و اپلیکیشن

گارشناس شبیه سازی

فارغ التحصیل رشته مهندسی صنایع گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها